Administration

baltzar-von-platenTill minne av Baltzar von Platen - grundare av Göta kanal- anordnas en rad aktiviteter utefter Göta Kanal den 28- och 29 maj. Här följer en histirik över hans liv hämtat från Göta Kanals hemsida. Hur firandet kommer att gestalta sig planeras just nu och vi  återkommer senare med programmet.

Ung militär
Den 11 april 1810 fick Göta kanalbolag, under ledning av Baltzar von Platen, tillstånd av Karl XIII att börja bygga en kanal från Mem i Östersjön till Sjötorp i Vänern. Motala Verkstad grundades 1822 av von Platen för att tillverka mekanisk utrustning som behövdes till kanalbygget. Därmed inleddes också den utveckling som skulle komma att ge Motala epitetet "den svenska verkstadsindustrins vagga".

Norges vicekonung
Sina sista år tillbringade Baltzar von Platen som vicekonung i Norge. Hans hälsa försämrades och han fick aldrig uppleva Göta kanals fullbordan. År 1829, tre år före kanalens högtidliga invigning i Mem år 1832, dog von Platen i Kristiania. Han har fått en monumental gravplats intill kanalen i Motala. Baltzar von Platen föddes på fädernegodset Dornhoff på ön Rügen den 29 maj 1766. Vid 13 års ålder skrevs han in vid kadettskolan i Karlskrona och året efter, 1780, fick han fullmakt som fänrik. Detta var startskottet för hans militära bana. 1782 gick han dock över till handelsflottan, då han ansåg att han inte hade några möjligheter att utveckla sin praktiska förmåga genom de militära övningarna och som styrman seglade han under tre år över världshaven. Resorna tog honom till bl.a. till Västindien och Goda Hoppsudden. Han vidhöll senare att den tiden var oumbärlig när det gällde lärandet av verkligt sjömanskap.

Rysk krigsfånge
1785 var han tillbaka i Sverige och året efter kommenderades han på fregatten Diana och deltog på en expedition till Marocko. Därefter ansågs det att Baltzar von Platen var tillräckligt erfaren för att delta i kriget mot Ryssland och han kommenderades på linjeskeppet Prins Gustaf. Vid slaget vid Hogland den 17 juli 1788 blev han sårad och togs som krigsfånge och han kom att tillbringa mer än två år i rysk fångenskap, innan han utväxlades 1790, efter freden i Värälä.

Fortsatta karriär
När han kom hem blev han befordrad till löjtnant och kapten, dessa fullmakter hade redan utfärdats under hans bortavaro. Att få en sådan befordran vid så unga år, visar på att Baltzar von Platen redan utmärkt sig och visat stor duglighet inom krigsmakten. De kommande åren hade han nästan ständigt sjökommenderingar.

Kanalbyggaren
1798 invaldes greven, sjömilitären och politikern Baltzar von Platen i styrelsen för Trollhätte kanal och började samtidigt utarbeta planer på en förbindelseled mellan Nord- och Östersjön, det som skulle bli Göta kanal.

Begravning av Baltzar von Platen
Baltzar von Platens önskan var att bli begravd på en vacker plats utmed kanalen. En av befälhavarna vid kanalbyggnaden, löjtnant Sallén utsåg då ”Flaggkullen” vid Borenshult. Trots att han planterade popplar som var Baltzar von Platens älsklingsträd, så valde von Platen sin egen begravningsplats, där han lät plantera en tät lund av almar och poppel.
Baltzar von Platen avled den 6 december 1829 i Kristiania (nuvarande Oslo) i Norge.
Hans egen önskan om en enkel begravning, kunde inte Karl XIV Johan tillåta, utan von Platen begravdes med pompa och ståt söndagen den 7 februari 1830. Begravningsakten i Motala ackompanjerades under salut av 800 soldater, enligt Esaias Tegnér.

Från början fanns det ingen trappa ner till kanalen. Det visar en litografi från början av 1840-talet av Jacob Fredrik Ek. Troligtvis tillkom både trappa och en brygga vid von Platens grav när den mer reguljära passagerartrafiken på kanalen började under 1860-talet mellan Motala Verkstad och Motala. Förr var det också vanligt att fartygen hissade flagg och avfyrade kanonskott, när de passerade von Platens grav, för att visa sin aktning för denne store kanalbyggare.

I familjegraven ligger också hans tre barn begravda, en dotter och två söner. Philip Peter Bogislaus, löjtnant vid artilleriet som avled endast 27 år gammal, Baltzar Julius Ernst, chef för sjöförsvarsdepartementet, statsminister för utrikes ärenden och ordförande i Göta kanalbolag 1855-1857, samt dottern Louise som ingick äktenskap med landshövding, greve Arvid Mauritz Posse, samt von Platens övermekanikus för Göta kanals östra linje Gustaf Adolf Lagerheim.

Den 20 januari 1830 startade Baltzar von Platens sista resa från Kristiania till Motala. Hans enkla ekkista drogs med släde av fyra hästar, som var von Platens egna. Enligt muntlig tradition ska en av dessa hästar ligga begravd inte långt ifrån Platens grav.


Läs om Köta Kanals historik: http://www.gotakanal.se/sv/historia/

 

Portbyte i hamnslussen

Anslagstavla

 Boka ditt Göta kanal paket och bo i Motala Hamn!

anslagstavla batar

Välkommen till Göta kanals huvudstad med dess gästhamn, som är kanalens största med 56 gästplatser. I hamnen ligger Motala Motormuseum och Vätternakvariet, Tullkammaren och flera caféer och restauranger, sommarbodar och cykeluthyrning. Nära till centrum med alla butiker och sover gott gör ni på Hotell Nostalgi!
Sluss& kram!

Se bokningssidan.

Samarbetspartners

 

logga gotakanal mitt i motala

logga motala24

logga solfjadernredovisning

runtvattern


Motala Hamnråd Besöksadress: Platensgatan 12, Hamnen, Motala