Under lördagen samlades ett stort antal motorcykelentusiaster på Hamntorget, bl.a. ett gäng från stockholm med Robert Wells i spetsen.

 

Wetternmagasinet får lagom till sommaren en veranda ovanpå den inglasade altanen. En ny upphöjd serveringsyta utan tak kommer att glädja gästerna med härlig utsikt över hamnen.

Göta Kanalbolag har investerat i nya bryggor för gästhamnen. En välkommen upprustning som redan finns på plats. Bryggorna har dessutom återfått samma längd som de hade för några år sedan, då de var tvungna att kortas på grund av lågt vattenstånd i Vättern. Passar bra nu när bokningsvolymen för resor i kanalen är den högsta någonsin.

Restaurangen vid Motormuseet har saknat arrendator under vintern. En ny ägarkonstellation är på gång att ta över restaurangen. Den är då tänkt att bli den första restaurangen av flera, som skall öppnas i Sverige med ett helt nytt koncept.

var2021 1

Motala Hamnråd © 2018