Säljare och hantverkare är välkomna att ställa ut och sälja sina varor på vår Julmarknad 28 november!

julmarknad

Kontakta Bettan Rylander tel:070-246 90 06 för att boka plats och övriga info.

installd julkul

P.g.a. restriktionerna med anledning av den pågående pandemin måste vi ställa in den planerade Julmarknaden 29 november.

Motala Hamnråd © 2018